Kontakt

Styrelsen

På årsmötet 2023 valdes en ny styrelse och på det efterföljande konstituerande styrelsemötet fördelades rollerna.

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Maria Ek, 0708-102318
Ekonomiansvarig: Lars Bengtsson
Sekreterare: Louise Plato
Ledamot: Per Alexandersson
Ledamot: Jesus Hinar
Ledamot: Pia Bäregård
Suppelant: Alba Grönberg

Övriga funktioner

Revisor: Vakant
Intern revisor: Lars Bengtsson
Valberedningen: Pia Bäregård och Maria Ek

Skicka brev till adressen:

Brf Eklandagatan 23-25
Eklandagatan 23B
412 82 GÖTEBORG

Det går också bra att maila in till brfeklandagatan2325@gmail.com för att komma i kontakt med styrelsen.