Kallelse till föreningsstämma med efterföljande trädgårdsdag – 27 april 2021

Medlemmar i BRF Eklandagatan 23-25 kallas till föreningsstämma. Den kommer att ske digitalt varför anmälan om deltagande måste göras till ordförande. Föredragningslista se nedan. Motioner kan sändas in till styrelsen i god tid innan.

När: Tisdagen den 27 april 2021. klockan 17:30
Var: Digitalt via Teams, därefter i trädgården

Efter avslutad föreningsstämma välkomnas du ut i vår trädgård – för en gemensam insats med vårbruk, framtagande av trädgårdsmöbler, planteringar etc. Vi tar gemensamt ansvar och håller avstånd till varandra. Kvällen avrundas med lite dryck och ny grillad korv!

Dagordning

1.                      Stämmans öppnande
2.                      Godkännande av dagordningen
3.                      Val av stämmoordförande
4.                      Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5.                      Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.                      Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7.                      Fastställande av röstlängd
8.                      Styrelsens årsredovisning
9.                      Revisorernas berättelse
10.                   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
11.                   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12.                   Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.                   Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
14.                   Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.                   Val av revisor och suppleant
16.                   Val av valberedning
17.                   Inlämnade motioner
18.                   Övrigt
19.                   Stämmans avslutande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.