Bostadsrätten

Att bo i bostadsrätt

En broschyr från SBC om Att bo i bostadsrätt.

Andrahandsuthyrning

Enligt stadgarna är inte andrahandsuthyrning tillåten. I vissa fall kan undantag ges men styrelsen måste informeras och ge tillåtelse. Fyll i och skicka in blanketten (Ansökanandrahand.pdf).

Trivselregler

  • Alla lägenhetsinnehavare förväntas akta och vårda vår gemensamma egendom
  • Undvik störande ljud efter kl. 22:00. Reglera vänligen ljudstyrkan på radio och TV så att du inte stör grannarna.
  • Kom ihåg att låsa efter besök i källare eller på vind
  • Inga privatägodelar får förvaras i gemensamma lokaler. Cyklar placeras i cykelrummen i källaren
  • Tvättstugan, tappning av vatten samt användning av tvättmaskin, centrifug och mangel får ej ske efter kl 22:00. Var och en som använder tvättstugan är skyldig att göra rent efter sig. Följ ordningsreglerna som finns i tvättstugan.
  • Trappbalkongerna är avsedda för vädring och borstning av kläder. Kom ihåg att stänga dörren ordentligt efter användning.
  • I sopnedkasten placeras endast väl förslutna påsar med avfall. Grovsopor får en lämnas i soprummen. Vid återvinningsstationen på Volrat Thamsgatan ska återvinningsbart avfall lämnas.

Städdagar

En dag varje vår och höst förväntas medlemmarna hjälpa till några timmar med trädgårdsskötsel och uppstädning av fastigheten. 

Kabel-TV

Tre hål i väggenFöreningen är ansluten till Tele2s (tidigare Comhem) kabeltv-nät. I föreningens månadsavgift ingår tillgång till det analoga grundutbudet. För beställning av fler kanaler, telefoni eller  bredband kontakta Tele 2.  

Mer information på finns på Com Hems hemsida.

Bredband

Uttag för stadsnätFörutom Tele2 så är föreningen även ansluten till Göteborgs stadsnät (fd Gothnet). Uttag för bredbandet finns vanligtvis i närheten av lägenhetens entré.

Mer information finns på iTUX Göteborgs hemsida.

Mer parten av lägenheterna i BRF Eklandagatan 23-25 har anslutit sig till leverantören Bahnhof. En avgift om 209kr/månad debiteras medlemmen via månadsavin.

 

Återvinning och sopnedkast

SopnedkastNärmsta återvinnsingsplats för sopor som går att källsortera ligger på Volrat Thamsgatan 18 och Olofhöjdsgatan. Där går det att lämna småbatterier, förpackningar och tidningspapper. Genom att utnyttja återvinningsplatserna så hålls kostnaden för bostadsrättsföreningens sophämtningen nere. Grovavfall ( grovavfall som till exempel trasiga möbler, trädgårdsavfall, kylskåp, elektronik, brädor och rostiga cyklar.) lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler och farligt avfall lämnas vid någon av kommunens miljöstationer. Några gånger om året stannar Farligt-avfall-bilen vid återvinningsplatsen utanför huset.

Mer information finns på Göteborgs Stads hemsida.

Matavfall

Matavfall sorteras i bruna påsar som lämnas i behållarna i B-uppgångens soprum i källaren. Nya påsar finns i städförrådet i tvättstugan. Kontakta styrelsen om du saknar plasthållare för den bruna påsen.

Mer information om sortering av matavfall finns på Göteborg stads hemsida, Sortera avfall i hushållet.

Namn på lägenhetsdörr och porttelefon

Kontakta styrelsen för att få namnet på lägenhetsdörren utbytt eller för att byta namn och telefonnummer för porttelefonen.

 
What do you want to do ?

New mail