Välkommen

Bostadsrättsföreningen Eklandagatan 23-25 är en privat bostadsrättsförening som bildades 1935. Fastigheten uppfördes 1934 och består av 40 lägenheter och 5 lokaler för uthyrning, arkitekten hette Erik Holmdal och byggmästaren Anders Nilsson. Huset är klassat som kulturhistoriskt värdefullt och är av riksintresse som exempel på tidigt hus i funktionalistisk anda.

Läs mer!

Senaste nytt

Nu finns vi på Facebook!

För att lättare kunna kommunicera med lägenhetsinnehavare i BRF Eklandagatan 23-25 har vi skapat en Facebook-grupp!Sök efter ”Vi som bor på Eklandagatan 23-25” eller klicka på länken för att anmäla dig:https://www.facebook.com/groups/2389472834424043/

Kontroll av ventiler

Under två veckors tid har vi haft Canmera i huset som kontrollerat alla lägenheters ventilationer. Detta arbeta ska nu vara färdigt.

Deletapp Korsvägen

Från Landala sträcker sig Västlänken vidare via Korsvägen och ansluter i Almedal till järnvägen söderut. Vi börjar bygga på den här sträckan under våren 2018 och de mest synliga arbetena tar sex år. Här kan du läsa mer om vad som händer i området. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/aktuellt-i-ditt-omrade/deletapp-korsvagen/

Senaste kommentarer

UA-35083679-1