Välkommen

Bostadsrättsföreningen Eklandagatan 23-25 är en privat bostadsrättsförening som bildades 1935. Fastigheten uppfördes 1934 och består av 40 lägenheter och 5 lokaler för uthyrning, arkitekten hette Erik Holmdal och byggmästaren Anders Nilsson. Huset är klassat som kulturhistoriskt värdefullt och är av riksintresse som exempel på tidigt hus i funktionalistisk anda.

Läs mer!

Senaste nytt

Uppdaterade stadgar

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Eklandagatan 23-25 organisationsnummer 757200-4716       OM FÖRENINGEN 1 §   Namn, säte och ändamål 2 §   Medlemskap och överlåtelse 3 §   Medlemskapsprövning – juridisk person 4 §   Medlemskapsprövning – fysisk person 5 §   Bosättningskrav 6 §   Andelsägande 7 §   Insats, årsavgift och upplåtelseavgift 8 §   Årsavgiftens beräkning 9 §   Överlåtelse- och […]

UA-35083679-1