Välkommen

Bostadsrättsföreningen Eklandagatan 23-25 är en privat bostadsrättsförening som bildades 1935. Fastigheten uppfördes 1934 och består av 40 lägenheter och 5 lokaler för uthyrning, arkitekten hette Erik Holmdal och byggmästaren Anders Nilsson. Huset är klassat som kulturhistoriskt värdefullt och är av riksintresse som exempel på tidigt hus i funktionalistisk anda.

Läs mer!

Senaste nytt

Carlanderplatsen

Wallenstam planerar att bygga bostäder på Carlandersplatsen, fastigheten Göteborg Lorensberg 21:3, i centrala Göteborg. Besök gärna www.wallenstam.se/carlandersplatsen-samrad för mer information samt möjlighet att kommentera bygget.

Kallelse föreningsstämma 15 juni

När: Måndagen den 15 juni 2020 kl. 18:00Var: Pergolan i trädgården alt. föreningslokalen Dagordning1. Stämmans öppnande2. Godkännande av dagordningen3. Val av stämmoordföranden4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst7. Fastställande av röstlängd8. Styrelsens årsredovisning9. Revisorernas berättelse10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning11. […]

Nu finns vi på Facebook!

För att lättare kunna kommunicera med lägenhetsinnehavare i BRF Eklandagatan 23-25 har vi skapat en Facebook-grupp!Sök efter ”Vi som bor på Eklandagatan 23-25” eller klicka på länken för att anmäla dig:https://www.facebook.com/groups/2389472834424043/

Senaste kommentarer

UA-35083679-1