Archive | Nyheter RSS feed for this section

Höstdag 21 oktober 10.00-12.00

 

Söndagen den 21 oktober är det dags för en ny trädgårdsdag. Vi träffas kl. 10 på baksidan av huset för att gemensamt hjälpas åt att snygga upp i huset, på vinden, i källaren och i trädgården och efteråt blir det gemensam fika (meddela gärna någon i styrelsen om du har speciella önskemål eller allergier).

Det kommer att finnas ett anslag med förslag på enkla saker som behöver fixas, till exempel att sopa vädringsbalkonger, kratta löv eller att putsa fönster.

Det kommer att finnas en container för blandat avfall på plats. Tänk på att det är förbjudet att slänga elektronik och miljöfarligt avfall i containern.

För de som av någon anledning inte kan eller vill vara med just den här dagen går det bra att göra något arbete någon annan dag (kontakta någon i styrelsen). För de som inte kan vara med alls läggs en avgift på en kommande månadsavgift.

Varmt välkomna önskar

Styrelsen
www.brfeklandagatan23-25.se

Höst

 

Trädgårdsdag den 15 oktober kl. 11

BRF

Söndagen den 15 oktober är det dags för en ny trädgårdsdag. Vi träffas kl. 11 på baksidan av huset för att gemensamt hjälpas åt att snygga upp i huset, på vinden, i källaren och i trädgården och efteråt blir det gemensam fika (meddela gärna någon i styrelsen om du har speciella önskemål eller allergier).

Det kommer att finnas ett anslag med förslag på enkla saker som behöver fixas, till exempel att sopa vädringsbalkonger, kratta löv eller att putsa fönster.

Det kommer att finnas en container för blandat avfall på plats. Tänk på att det är förbjudet att slänga elektronik och miljöfarligt avfall i containern.

För de som av någon anledning inte kan eller vill vara med just den här dagen går det bra att göra något arbete någon annan dag (kontakta någon i styrelsen). För de som inte kan vara med alls läggs en avgift på en kommande månadsavgift.

Varmt välkomna önskar

Styrelsen
www.brfeklandagatan23-25.se

Nya hus vid Carlandersplatsen

Detaljplan för nybyggnation vid Carlandersplatsen

Byggnadsnämnden tar emot synpunkter på detaljplanen om nybygget vid Carlandersplatsen. Fram till den 16 oktober 2012 går det att lämna skriftliga kommentarer (till Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post till sbk@sbk.goteborg.se).

Detaljplanen består i korta drag av två nya byggnader mellan vårt hus och nuvarande Språkskrapan vid Humanisten, ett åttavåningshus närmast Carlandersplatsen, ett niovåningshus ovanför det och ett parkeringshus mellan husen. I detaljplanen ingår också ombyggnad av Språkskrapan till studenbostäder samt nya studentbostäder ovanpå parkeringsgaraget vid Volrat Thamsgatan (i backen bakom vårt hus). Även en ombyggnad av själva Carlandersplatsen täcks av planen. Parkeringsplatser runt Carlandersplatsen kommer att försvinna och ersättas med platser i parkeringshuset.

För mer information se projektets sida på webben, www.goteborg.se/planochbyggprojekt, eller besök utställningen på Stadsbyggnadskontoret (Köpmansgatan 20, plan 1) under samrådstiden.

Direktkänk till Plan- & byggprojekt ’Lorensberg – bostäder vid Carlandersplatsen och nya lokaler för Humanisten’.

UA-35083679-1