Om föreningen

Föreningens syfte är att verka i och representera medlemmarnas gemensamma intresse. Föreningen äger marken och huset som är byggt på marken och vår styrelse har ansvaret för att föreningens verksamhet idkas på ett propert sätt.

Föreningen har ett par städdagar varje år, en på hösten och en på  vintern och utöver detta ett årsmöte.Styrelsen träffas i vanliga fall varje månad och diskuterar då de saker som kommit upp under månaden samt planerar för eventuella renovationer och påbyggnader.