Nya hus vid Carlandersplatsen

Detaljplan för nybyggnation vid Carlandersplatsen

Byggnadsnämnden tar emot synpunkter på detaljplanen om nybygget vid Carlandersplatsen. Fram till den 16 oktober 2012 går det att lämna skriftliga kommentarer (till Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post till sbk@sbk.goteborg.se).

Detaljplanen består i korta drag av två nya byggnader mellan vårt hus och nuvarande Språkskrapan vid Humanisten, ett åttavåningshus närmast Carlandersplatsen, ett niovåningshus ovanför det och ett parkeringshus mellan husen. I detaljplanen ingår också ombyggnad av Språkskrapan till studenbostäder samt nya studentbostäder ovanpå parkeringsgaraget vid Volrat Thamsgatan (i backen bakom vårt hus). Även en ombyggnad av själva Carlandersplatsen täcks av planen. Parkeringsplatser runt Carlandersplatsen kommer att försvinna och ersättas med platser i parkeringshuset.

För mer information se projektets sida på webben, www.goteborg.se/planochbyggprojekt, eller besök utställningen på Stadsbyggnadskontoret (Köpmansgatan 20, plan 1) under samrådstiden.

Direktkänk till Plan- & byggprojekt ’Lorensberg – bostäder vid Carlandersplatsen och nya lokaler för Humanisten’.

Ett svar to “Nya hus vid Carlandersplatsen”

  1. Andreas Johansson 2013/05/05 at 07:25 # Svara

    Senaste nytt enligt projektets informationssida är att:

    ’Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna och se vad som eventuellt måste göras utifrån de inkomna synpunkterna. Nästa tillfälle att påverka projektet är i utställningsskedet.’

    Utställningen kommer att ske under andra kvartalet 2013:

    ’När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden, ’

Lämna ett svar till Andreas Johansson Klicka här för att ångra svar.

UA-35083679-1